GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG – Huisartsenpraktijk de Weerark – De Meern
Header afbeelding
Locatie Weerark: Zandweg 147 3454 HA De Meern Tel:030-6661239

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen.
In opdracht van het Ministerie van VWS heeft toen de LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn) een eerste beschrijving van de functie gemaakt in haar rapport ‘Praktijkondersteuning GGZ in de eerste lijn’.
Bij onze praktijk zijn Karlien Tarry-Kruger, Shirley de Vries- van Vliet en Esther ten Velde de praktijkondersteuners huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ). Zij hebben als taak de psychische klachten van een patiënt in één tot twee gesprekken in kaart te brengen. Daarna plannen zij samen met de patiënt een vervolg, in de vorm van een korte interventie (maximaal drie gesprekken) of verwijzen door naar een andere zorgverlener. Verder hebben Karlien, Shirley en Esther als taak om contacten te leggen met andere zorgverleners in de wijk om de patiënt zo goed mogelijk rondom zijn of haar geestelijk welbevinden te kunnen ondersteunen.
Karlien Tarry, Esther ten Velde en Shirley de Vries