OUDERENZORG – Huisartsenpraktijk de Weerark – De Meern
Header afbeelding
Locatie Weerark: Zandweg 147 3454 HA De Meern Tel:030-6661239

OUDERENZORG

Wat is ouderenzorg?
Bij ouderenzorg heeft een persoon vaak meer dan één (chronische) ziekte tijdens een bepaalde periode en daar heeft hij medische zorg voor nodig. Dit wordt ook multimorbiditeit genoemd. Maar ouderenzorg gaat óók over begeleiding en zorg bij problemen op gebieden als eenzaamheid, sociale contacten, mobiliteit en welzijn. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden en die kwetsbaarheden hebben met elkaar te maken.

In de huidige maatschappij neemt de zorg voor ouderen een steeds belangrijkere plaats in.

De Praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S) ondersteunt de huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Tijdens een spreekuur wil de praktijkondersteuner graag van u, de oudere patiënt, horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet zo goed gaan, dan kan de POH-S daar samen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Op deze manier willen de huisarts en de POH-S u ondersteunen. Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.

Voor wie is de POH Somatiek?
De POH-S is beschikbaar voor alle patiënten vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners bij het zelfstandig wonen kunnen gebruiken. Zij is aanspreekpunt voor u en uw hulpverlener.

Wat doet de POH Somatiek?
De POH-S nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in de huisartsenpraktijk of bij u thuis. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt zij verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, uw medicijngebruik, uw eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de praktijkondersteuner ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u weleens dingen vergeet en of u zich weleens eenzaam voelt. Ook komt uw veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde.

Wat gebeurt er na het gesprek?
De POH-S bespreekt de uitkomsten van het eerste gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding door haar of inzet van andere hulpverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapie of een specialist Ouderenzorg. Er wordt binnen het gebied van ouderenzorg veel samengewerkt met de andere zorgverleners: de lijnen zijn kort.